ต่อเล็บอะครีลิค–เจล
ชื่อ : ต่อเล็บอะครีลิค–เจล
รายละเอียด :

Acrylic nail extension

Acrylic nail extension-Natural style

ต่อเล็บอะคริลิค สไตล์ธรรมชาติ

1,500 บาท

 

Acrylic nail extension-Pink & White Frence style

ต่อเล็บอะคริลิค สไตล์เฟรนช์ ชมพูและขาว

1,900 บาท

 

Acrylic nail extension-Bogie night, Glittering

ต่อเล็บอะคริลิค สไตล์กากเพชร

2,XXX บาท

 

Fill-in

เติมโคนเล็บ

800 บาท

 

Fill-in with gel polish

เติมโคนเล็บและทาสีเจล

1,200 บาท

 

Fill-in with French polish

เติมโคนเล็บและทาสีเจลปลายขาว

1,300 บาท

 

Fill-in with bogie night, glittering

เติมโคนเล็บและทาสีเจลกากเพชร, ฝังลาย

1,5XX บาท

 

   

Acrylic removal and care

ถอดเล็บอะคริลิคและบำรุง

500 บาท

 

Acrylic removal with new extension

ถอดเล็บอะคริลิคและต่อเล็บใหม่

200 บาท